DELA

Klartecken till Orkla för biogasförsök

ÅMHM har beviljat Orkla miljötillstånd för sitt försök med utökad biogasproduktion, gödselfabrikatsproduktion och vattenrening på sitt fabriksområde i Saltvik Haraldsby. De får också ja på sin ansökan om att använda renat processvatten för bevattning. Beslutet gäller försöksverksamhet, fram till den 31 december 2023.

Nya Åland berättade i ett reportage den 15 januari om hur Orkla ska pröva att blanda potatisrester med kogödsel för att tillverka biogas och flytande gödsel, och att använda fabrikens renade vatten till bevattning i stället för att låta rinna ut i sjön vid Lotsbroverket. (ss)