DELA

Klartecken för sovmorgnarna

Förslaget att stadens elever i årskurserna 7–9 ska börja sin skoldag först klockan 9.00 på morgnarna har fått grönt ljus i bildningsnämnden i Mariehamn. Den senarelagda skolstarten, som införs från och med årsskiftet, ska utvärderas efter ett år.

På nämndens möte framkom det också att mjölkdrickandet inte har minskat i någon av stadens skolor efter att man i augusti övergick till mer hälsosam fettfri mjölk. Valet av mjölktyp baserar sig på nordiska rekommendationer som i sin tur har lett till att Finland ändrat sitt stödsystem. (tt-s)