DELA

Klartecken för förlossningar

ÅHS-ledningen ger grönt ljus för att gravida ryska medborgare skall få föda på Åland. Förvaltningschefen föreslår att man undertecknar ett avtal med företaget ab Nordan i Ekenäs om försäljning av förlossningsvård.
Enligt det detaljerade avtalet skall kvinnorna bland annat genomgå en hälsokontroll innan de kommer till Åland. Om de lider av någon smittosam eller allvarlig sjukdom tar ÅHS inte emot dem och man vill inte heller förlossa tvillingar eller ännu fler barn.
I dag skall styrelsen ta ställning till frågan. (tt-s)