DELA

Klart för nytt tankerfartyg

Lundqvistrederierna utnyttjar en option för att bygga ytterligare en aframax tanker i Japan.

– Fartyget, som nu kontrakterats är på ca 106 000 dwt och är den sjätte systern i serien som beställts varav två redan levererats, Estrella i oktober 2014 och Alfa Baltica i februari innevarande år, skriver Ben Lundqvist i ett pressmeddelande.

– Samtliga fartyg i serien byggs av Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering Co och vidaresäljes till Lundqvists av Mitsubishi Corporation. Det nu beställda fartyget skall enligt kontraktet levereras i november 2018. (tt-s)