DELA

Klart för kostnadstak vid ÅHS

Republikens president har nu godkänt landskapslagarna som gör att Åland kan ändra grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Landskapsregeringen har därför beslutat att det nya systemet börjar gälla från och med den 1 januari 2008.
Enligt lagtingets beslut införs då ett högkostnadstak inom ÅHS på 300 euro per år. För unga och personer över 65 blir taket 125 euro. (as)