DELA

Klara papper för 4G på Åland

Statsrådet har beviljat två koncessioner för 4G/LTE, den ena till Ålcom och den andra till Sonera.
– De beviljade regionala koncessionerna gäller televerksamhet på Åland inom frekvensområdet 800 megahertz, frekvensområdet 1800 megahertz och frekvensområdet 2,5 gigahertz. Koncessionerna är i kraft till och med den 31 december 2033, meddelar Jonas Sundborg på Ålcom.
Ålcom skall ännu ordna med mindre tillstånd men Sundborg räknar med att Ålcom kan ta det slutliga steget in i 4G-generationen i slutet av januari. (tt-s)