DELA

Klara önskemål till Berner-mötet

En arbetsgrupp ska tillsättas så snart som möjligt för att ta fram den slutgiltiga versionen av förslaget till ny självstyrelselag. Gruppen ska ha fyra till sex medlemmar, varav hläften från Åland och hälften från riket, och en stark ordförande.

Det är Ålands utgångspunkt då lantrådet Katrin Sjögren (Lib) träffar Ålandsminister Anne Berner (C) i Helsingfors i dag.

– Ingenting hindrar att det bildas undergrupper som bistår de åländska medlemmarna, till exempel juridiskt, säger Sjögren som inte uppger några namn i det här skedet.

– Målet är att lagförslaget ska kunna överlämnas till sittande riksdag. Vi preciserar inte exakt när men vår bedömning är att gruppen kan vara klar till senvåren.

Som Nya Åland tidigare berättat har Berner nu meddelat att hon ställer sig positiv till att tillsätta den grupp som Åland länge har efterlyst. (tt-s)