DELA

Klamydiavecka på studerandehälsan

Studerandehälsan för Ålands gymnasium, Högskolan på Åland och Folkhögskolan ordnar klamydiaprov nästa vecka. De studerande som vill testa sig har möjlighet att göra det den 6 och 7 maj (kl 7.30 – 17) och den 8 maj (kl 7.30 – 12).
– Det är viktigt att man testar sig så att man inte går runt och bär på klamydia utan att veta om det, säger skolhälsovårdare Mona Verho.
Förra gången studerandehälsan ordnade klamydiatest dök runt 50 personer upp. Testet görs genom urinprov. (ak)