DELA

Klagomålen fördubblades

Elva personer klagade under år 2017 på vården på Åland. Det är sex fler än året innan.

Klagomålen är sekretessbelagda men landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen säger att flesta av fallen handlar om dåligt bemötande, bristfällig information eller bristande service på svenska.

– Landskapsregeringen är behörig att använda och har använt administrativ styrning, som till exempel att fästa uppmärksamhet på vikten av en ändamålsenlig yrkesutövning, under det gångna året, säger han.

– Mera kan jag tyvärr inte kommentera. (tt-s)