DELA

Klagomål på bokningsregler

Landskapsregeringen har fått in anhållan om att revidera de nya avgifts- och bokningsreglerna för skärgårdstrafiken, men konstaterar att man inte tar dem i beaktande för detta år, men i planeringen för år 2015.
– Landskapsregeringen avser noggrant utvärdera systemet gällande bokning och avgifter under 2014, utvärderingen ligger till grund för regler 2015, skriver man i beslutet.
Det är Föglö kommun och näringsidkarna i Föglö som anser att avgiftsnivån för lastbil och lastbilssläp är för hög med tanke på att nyttotrafiken är konstant året om. Man konstaterar också att priserna på vissa fordon och fordonskombinationer har sjunkit medan andra fordonspriser har höjts.
Kumlinge kommun kritiserar att godstransportörer inte kan avboka sin resa 24 timmar före avgång, att inte ha tillgång till onlinebokning utanför Ålandstrafikens öppettider, samt önskar att skärgårdsbor ska kunna avboka senast 30 minuter före avgång direkt till färjan. (ns)