DELA

Klagar på polishantering av indraget körkort

En privatperson har inkommit med ett klagomål till landskapsregeringen angående polisens arbete med ett trafikbrott där personens körkort blivit indraget. Enligt klagomålet har polisens arbete med ärendet tagit för lång tid och personen i fråga har blivit bollad mellan olika personer och inte fått någon förklaring till varför hen inte fått tillbaka körkortet, vilket skulle ha skett max tre månader efter att brottet begicks men dröjde hela sex månader. En anledning till förseningen var att tingsrättens dom kom först efter att maxstraffet på tre månader löpt ut, vilket i sin tur berodde på att en begäran om tilläggsutredning från åklagaren inte uppmärksammades av polisen i tid.

Enligt landskapsregeringens avgörande så kan man inte konstatera att polismyndigheten har agerat lagstridigt, men man noterar bland annat klagandens påpekande om bristande kommunikation och information samt att polisen inte uppmärksammat åklagarens begäran om tilläggsutredning i tid. Beslutet är undertecknat av ansvariga ministern Ingrid Zetterman (Lib). (ck)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp