DELA

Kjell A Nordström talar på fiberfest

En invigningsfest för fibernätet i Kumlinge och Brändö planeras till den 19 maj. Festen hålls i forma av ett seminarium där huvudanförandet hålls av Brändöbördige professor Kjell A Nordström vid Stockholms universitet.
Seminariet ska vara öppet för alla och avgiftsfritt. Som värd står andelslaget Brändö-Kumlinge fiber.
Kommunstyrelsen i Brändö har beviljat ett bidrag om 2.000 euro till invigningen. (ka-f)