DELA

Kiosk i Godby till försäljning

FINSTRÖM. Vid sitt senaste möte föreslog Finströms kommunstyrelse inför fullmäktige att bjuda ut turistinformationskiosken som finns på Mattssons parkeringsplats i Godby till försäljning. I så fall skulle den flyttas därifrån.
Enligt styrelsens förslag ska köparen stå för kostnaderna av bortfraktningen. Därefter ska tekniska nämnden asfaltera den del av gårdsplanen där byggnaden stått. (mt)