DELA

Killmiddag för ungdomsarbetare

Sju killar och män deltog i en killmiddag som landskapsregeringen bjöd in till. Killmiddag är ett svenskt koncept med ambition att ge killar och män en chans att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Könsnormer, sexualiserat våld, jämställdhet och relationer diskuteras under middagen under ledning av samtalsledarna Christofer Sjödin, Peter Söderström och Ingvar Rönnbäck.

Deltagarna är ungdomsarbetare och förhoppningen är att killmiddagen ska skapa ringar på vattnet.

– Den ska ge killarna verktyg och modeller att använda i sina egna liv och i sina egna verksamheter, säger Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering. (ikj)