DELA

Katajamäki samordnare för kommuner

Raine Katajamäki, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, utses till kommunsamordnare för tiden november 2019 till och med maj 2020. Han fortsätter arbeta med kommunsamordningsfrågor inom ramen för sin nuvarande tjänst.

Enligt kommunstrukturlagen ska landskapsregeringen utse en kommunsamordnare med uppgift att vara en rådgivande stödfunktion för kommunerna, samordna reformen och övervaka att kommunstrukturreformen förverkligas i enlighet med lagen.

Raine Katajamäki har arbetat med kommunreformen från början av maj 2017. (ao)