DELA

Kastelholmsträd måste fällas

Tio träd i kungsgårdsallén i Sund Kastelholm är i så dåligt skick att de behöver fällas omgående. Det visar en en inventering som Landskapets Fastighetsverk och landskapsregeringen utfört.

– Träden kommer att fällas i november 2019, och två har redan fällts, uppges i ett pressmeddelande.

– Inventeringen visar även att majoriteten av träden i Kungsgårdsallén är i mycket dålig kondition och det är att förvänta att fler träd kommer att behöva tas ner inom snar framtid. Orsaken till trädens dåliga skick beror huvudsakligen på vägens förändring från hästväg till asfaltsväg, att yngre träd har planterats för djupt och att beskärning tidigare har utförts för kraftigt, sägs vidare.

Landskapsregeringen är väghållare för kungsgårdsallén, som är en bygdeväg. (ms)