DELA

Kasbergetplan ska ställas ut

Stadsstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att ställa ut planen för Kasberget i Sviby, där staden planerat om höghustomter till tomter för parhus. Planen finns till påseende under 30 dagar.

Styrelsen föreslår att stadsfullmäktige ska godkänna planen – om inga anmärkningar kommer in. (eh)