DELA

Karvonen ska dryfta demokrati

Professor Lauri Karvonen inleder när ABF-Åland arrangerar samtal kring temat ”Demokrati ur ett medborgarperspektiv”,
Lauri Karvonen är professor i statskunskap vid Åbo Akademi och ledare för Akademins toppforskningsenhet för demokratifrågor. Hans forskning berör demokratifrågor, partier, väljare och valsystem och han har skrivit flera böcker kring ämnet.
Diskussionen hålls på måndag den 26 april klockan 19 i Blåteatern på Ålandsvägen 55. (ab)