DELA

Kartläggning över diskriminering

En kunskapsöversikt som kartlägger eventuell förekomst av diskriminering inom landskapet Åland publiceras i slutet av september. Översikten kartlägger ålänningarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering. Översikten har utförts av ÅSUB på uppdrag av diskrimineringsombudsmannen.
Underlaget är ett viktigt verktyg för DO i det fortsatta arbetet med att påverka myndigheternas målsättning och verksamhetsinriktning.
Syftet och målet för året har varit att försöka uppmärksamma EU medborgarna och för DO att i första hand uppmärksamma det åländska samhället om fördelarna med ett jämlikt, solidariskt och därmed även ett rättvist samhälle. (ke)