DELA

Karring tf chef tills ny anställs

På måndagen beslutades att Ketzia Karring är tf myndighetschef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndiget (ÅMHM) tills en ny ordinarie chef tillträder.

Tidigare var Ketzia Karring tf chef endast till den 21 januari, när Stig Abrahamssons sjukskrivning förväntades ta slut. Som Nya Åland berättat har Stig Abrahamsson begärt förflyttning och slutar alltså som chef för ÅMHM.

Enligt social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) har rekryteringen av en ny chef inletts. (eh)