DELA

Kärren på Gripö blir inte reservat

Ålands natur och miljö och två markägare får avslag på sin anhållan om att inrätta ett 3,5 hektar stort naturreservat kring två kärr på kortruttsaktuella Gripö i Föglö.

– Det är välkommet med privata fredningsinitiativ. Med hänvisning till naturvårdsintendenternas samlade bedömning om naturvärdena i området beslöts dock att inte för närvarande gå vidare med fredning. Ytterligare uppföljning av eventuella förekomster av fridlysta, särskilt skyddsvärda eller hotade arter kommer ändå att göras under kommande växtsäsong, skriver landskapet i beslutet. (tt-s)