DELA

Karlström kvar i Föglö

Kyrkoherde Jan-Erik Karlström har till Domkapitlet i Borgå stift inkommit med ny anhållan om tjänstledighet.
Ansökan gäller 15 februari till 31 juli. Ansökan är denna gång utan krav eller förbehåll.
Notarie Clas Abrahamsson beviljar tjänstledighet i enlighet med sina befogenheter, det vill säga i en månad, för att Domkapitlet vid nästa sammanträde fattar beslut om att bevilja tjänstledighet till den sista juli.
Detta betyder att Jan-Erik Karlström fortsätter som tf kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling tills vidare.