DELA

Karlman sköter väg- och fastighetsförrättningar

Trafikavdelningens avdelningschef Niklas Karlman representerar landskapsregeringen under år 2011 vid vägförrättningar och andra fastighetsförrättningar, som faller inom trafikavdelningens verksamhetsområde. Vägingenjör Stig Janson och trafikingenjör Björn Ekblom är ersättare. (ns)