DELA

Karin Berglund håller föredrag

Den kända svenska journalisten, författaren och fotografen Karin Berglund kommer till Mariehamn. Berglund, som har skrivit många artiklar och böcker om bland annat trädgårdsplanering, enskilda växter och Linné, anses som den första journalist som på allvar började skriva om ekologisk trädgårdsodling.
Karin Berglund, som har bjudits in av Ålands trädgårdsförening, håller föredrag söndagen den 9 november klockan 13 i Folkhälsans allaktivitetshus på Skeppargatan 11. Föreläsningen är gratis för trädgårdsföreningens medlemmar, övriga 5 euro. (tt-s)