DELA

Kapten bröt inte mot lagen

En brottsanmälan om naturskyddsförseelse har kommit in till polisen. Detta sedan fartyget ms Kristina Brahe framförts inom naturreservatet vid Signilskär och Märket.
Polisen har ock avskrivit fallet.
– Det har framkommit i utredningen att kaptenen på ms Kristina Brahe inte har gjort sig skyldig till ovan nämnda brott. Fartygets klassificering vid tillfället och avsikten med färden inom reservatområdet är inte enligt landskapslagen om naturvård förbjuden, rapporterar förundersökningsledare Eva Fellman. (mt)