DELA

Kapellskär expanderar

I januari sätter transportrederiet Finnlink in sitt fjärde godsfartyg på rutten Kapellskär-Nådendal. Fartyget heter Finnsailor och går för närvarande mellan Malmö och Travemünde.
Finnclipper ligger för ombyggnad i Polen, men återkommer till Kapellskär i mars. Tillsammans med Finnfellow och Finneagle har rederiet då fyra fartyg på rutten.
Godstrafiken i Kapellskär har ökat kraftigt på senare år. Därför har man bland annat byggt ut hamnens uppställningsytor så att fartyg på omkring 200 meter kan anlöpa.
Totalt beräknas godsomsättningen i Kapellskär bli drygt 3,4 miljoner ton under 2007, vilket är en ökning med cirka 14 procent jämfört med prognosen för 2006. Det rapporterar Upsala Nya Tidning.