DELA

Kanske slut på gratis dagis

KUMLINGE I Kumlinge har man gjort försök med ett avgiftsfritt första år på dagis. Nu föreslås att den förmånen tas bort, detta för att spara pengar.
Men det har mött mothugg och diskuterats i kommunstyrelsen.
Försöket har utvärderats. Det har fungerat enligt planerna, tagits emot väl och inget missbruk har kommit fram. Gratis dagis har varit bra för familjernas ekonomi, efter ofta flera år av oavlönad vårdledighet.
Det sades också att de 2.000 euro som sparas på att slopa det avgiftsfria året inte är en så stor summa att det motiverar att försöket avbryts.
Frågan ska tas upp på fullmäktige. (ka-f)