DELA

Kanske lag om valfinansiering

LAGTINGET. Gun-Mari Lindholms (Ob) motion om redovisning av valfinansiering förkastades av lagutskottet meddelade ordförande Olof Erland (Lib) i går. Lagutskottet gjorde den bedömningen att det inte finns behov för en lag om redovisning av valfinansieringen.
Lindholm kände ändå inte att den förkastades eftersom det visat sig att den kommitté som ska se över vallagstiftningen fick utvidgat uppdrag att också se över hur kandidater ska redovisa sin finansiering av valkampanjen.
– Denna motion har redan haft sin verkan trots att den avslås av lagutskottet.
Barbro Sundback (S), också ledamot i lagutskottet, kände inte igen ordförande Erlands beskrivning av lagutskottets betänkande.
– I betänkande hänvisas till kommittéarbetet. Och jag uppfattade också att behovet var klarlagt, problemet är att det inte gjorts något om valfinansieringen i kommittén. Tiden är kort inför nästa val och det är viktigt att få arbetet gjort senaste inkommande höst. (ns)