DELA

Kända ÅBF-skulder på 15 600 euro

Ålands Bildningsförbunds största fordringsägare listas i samband med konkursansökan som förbundets styrelse lämnade i den 1 mars.