DELA

Kan inte betala utebliven lön

Åbo hovrätt förkastar Wirakarn Srichoochat-Jordans anhållan om verkställighetsförbud när det gäller de ersättningar hon dömdes betala i den så kallade Wirrans-rättegången.

Hon dömdes till villkorligt fängelse för ockerliknande diskriminering i arbetslivet och desssutom till en rad ersättningar för utebliven lön och lidande till de tidigare arbetstagarna. Domen har överklagats.

Srichoochat-Jordan framhåller för hovrätten att hon ”är medellös och har inga reella möjligheter att betala de belopp tingsrätten ålagt henne att betala.”

Hovrätten anser fock att det inte finns skäl förbjuda verkställigheten av tingsrättens dom. (ms)