DELA

Kameraövervakning fråga för landskapet

Polisdelegationen har bett landskapsregeringen avgöra om Åland skall ha en lag om kameraövervakning eller inte. I dag får man fritt sätta upp kameror på allmänna platser om det inte bryter mot lagen om olovlig observation eller mot personuppgiftslagen. Inte heller i riket regleras kamerorna i någon egen lag medan man i Sverige måste ansöka om tillstånd för installationen.
– Jag kommer att höra lagberedningen och sedan föra ärendet vidare till landskapsregeringen för beslut, säger Björn Andersson, chef för enheten för polisärenden.
Ålands polismyndighet skulle gärna ha kameror både för övervakning och i förebyggande syfte men polisdelegationen anser alltså att man först borde ta diskussionen om en eventuell lag innan man monterar upp dem.
Tekniska verken i Mariehamn beslöt i fjol att installera övervakningskameror vid tre skolor och stadshuset för att förebygga skadegörelse på byggnaderna. (tt-s)