DELA

Kajrenovering kräver stort lån

Mariehamns hamnbolag tar ett lån på 3 miljoner euro för att finansiera renoveringen av kaj 4 och 5 i Västerhamn.

Fullmäktige gick i tisdags in för att ingå proprieborgen för lånet.

Beslutet var enhälligt.

Stadsfullmäktigeledamot Roger Jansson (MSÅ), hamnens styrelseordförande, erbjöd sig att avlägsna sig från ärendets behandling men fullmäktige konstaterade att det inte förelåg jäv. (tt-s)