DELA

Kajpålning klar om en månad

Bedömningen just nu är att pålningen vid kaj 3 i Västra hamnen i Mariehamn ska vara klar i mitten av september. Det rapporterar Alef Jansson, vd vid Mariehamns hamn ab.

Han noterar att det arbete som medfört mest buller, bland annat installation av spont, nu har avslutats.

– Mariehamns hamn har genomfört ljudmätningar vilka påvisat att vi klarar de krav vårt miljötillstånd ställer på ljudnivåer.

Pålningen pågår måndag–torsdag klockan 7–19 och fredag 7–17.

– Pålningen tar cirka 30-45 minuter per påle, den effektiva ljudtiden är mindre än 3 timmar per dag.

Hela bygget av ny kaj med tillhörande utrustning pågår till senhösten 2020, men kommande arbete skall inte föranleda några högre bullernivåer, enligt Alef Jansson. (ms)