DELA

Kaj Jansson utreder nytt landskapstonnage

Kaj Jansson har utsetts till projektchef för att avsluta projektet med nytt tonnage för skärgårdstrafiken. Jansson ska ta fram hurdan färja som behövs, det vill säga projektera en ny färja.
Jansson är anställd i arbetsavtal på timbasis under tiden 1 jan –15 mars 2014. Timersättningen är 96 euro i timmen.
Kostnaderna tas huvudsakligen från momentet Anskaffningar av fartyg och färjor där det finns kvar cirka 20 000 euro. Det som går utöver det tas från Kortruttsinvesteringar berättar trafikavdelningens avdelningschef Yvonne Österlund.
– Pengarna går inte enbart till Jansson, de ska också användas till de konsultutredningar som behövs för att projektera en färja, såsom stabilitetsberäkningar och ritningar. (ns)