DELA

K-husunderhåll till museibyrån

Fastighetsavdelningen i Mariehamn vänder sig till landskapets museibyrå för att få hjälp med att ta fram underhållsplaner för de k-märkta byggnader som staden äger.
Nämnden, som har behandlat en motion av fullmäktigeledamot Igge Holmberg (S), meddelar att man i början av nästa år skickar en anhållan till museibyrån.
– Tidtabellen för genomförande av underhållsplanerna beror på om museibyrån gör arbetet med nuvarande egna personalresurser eller tar in extra personal. Vid utarbetandet av planerna sker ett samarbete mellan fastighetsavdelningen och museibyrån beträffande ambitionsnivå, kostnadsuppskattningar med mera, skriver man i beredningen av ärendet.
Fastighetsavdelningen har i sin budget för nästa år reserverat 80 000 euro för underhållsplaner och för att granska byggnadernas kondition.
Stadens har sammanlagt 17 k-märkta byggnader, fem av dem blir dock snart det nya hamnbolagets egendom och då blir det också bolaget som ansvarar för att husen underhålls som sig bör. (tt-s)