DELA

Jury för anbud på besökarcentrum

Det planerade besökarcentret i Bomarsund har tagit ett litet steg framåt. Landskapsregeringen har tillsatt en jury för att bedöma intresseanmälningar och prisanbud i samband med upphandlingen av arkitekt för projektet.
Tanken är att arbetet skall göras som ett EU-projekt med pengar ur Ålands mål 2-program. Beslut om det skall fattas av lagtinget.
Det betyder att inga projekteringsåtgärder sätts igång innan beslutet har tagits av lagtinget. Däremot görs en del förberedande åtgärder, som att tillsätta en jury.
I juryn sitter kulturminister Camilla Gunell som ordförande, professor Kerstin Smeds och Geir Henriksen, båda medlemmar i kommittén för utvecklandet av Bomarsund, arkitekt Stefan Ahlman SAFA, projekteringsingenjör Elisabeth Rosenlöf och projektsekreterare Graham Robins som sekreterare. (ht)