DELA

Jurist leder Kraftnät Åland

Landskapsregeringen har utsett avdelningsjurist Ida Hellgren till styrelseordförande i Kraftnät Åland ab, som är helägt av landskapet.

Ledamöter i styrelses är Barbro Sundback, Jim Bergbo och Tanja Sabel. (ms)