DELA

Jubilar vill ha två streetrace

Ålands motorklubb har skickat in en ansökan till Ålands landskapsregering där de anhåller om att få arrangera streetrace två gånger under säsongen. Klubben vill stänga av landsväg 1 från korsningen vid Svinryggen till korsningen i Gottby.
Tävlingarna skulle ske 26 maj och 8 september med reservdagar i händelse av regn 27 maj respektive 9 september.
– Antalet tävlingar föranleds av dels det stora intresset och dels av att det i år är 25 år sedan de första tävlingarna av denna typ kördes på Åland, skriver styrelseordförande Danne Sundman i ansökan. (mt)