DELA

Jubeldividend för Ålandsbanken

En dividend på 50 cent per aktie samt en jubileumsdividend på 20 cent föreslår Ålandsbankens styrelse inför bolagsstämman den 19 april.
Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att årsarvodena för ordförande och för styrelseledamöter är oförändrade, 15.000 respektive 12.000 euro.
Däremot föreslås höjning av mötesarvodena. För ordförande från 500 till 1.000 euro per möte, för ledamot från 500 till 750.
För samtliga styrelsemedlemmar – Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf – föreslås omval.