DELA

Jordförvärvstillstånd i Eckerö och Föglö

Finländske medborgaren Nils Henrik Wahlsten, Borgå, har fått tillstånd av landskapsregeringen att äga fastigheten Tallkrogen i Eckerö Storby. Fastigheten är drygt 2.000 kvadratmeter stor och inte belägen vid strand. Wahlsten är född och uppvuxen på Åland.
Även de svenska medborgarna Birgit och Tage Eriksson, Vendelsö, beviljas jordförvärvstillstånd. Den aktuella marken är på 1.000 kvadratmeter och tillhör fastigheten Ollas i Föglö Hastersboda.
Området är obebyggt och gränsar varken till vatten eller har andel i samfällda land- eller vattenområden. Avsikten med förvärvet är fritidsbruk, marken behövs för anläggandet av avlopp från fastigheten Soludden som sökanden äger sedan tidigare.
Birgit och Tage Eriksson är båda födda i landskapet. (ak)