DELA

Jordbrukare föreslås få skattelättnader

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta en blankettlag som ändrar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare fram till 2023.