DELA

Jomalaväg avstängd

Under nästa vecka kommer Jomalabyväg periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik, det meddelar landskapets trafikavdelning.
Avstängningen gäller sträckan mellan Godbyvägen i Ingby och Dammvägen i Jomalaby under tiden 14-18 juni på grund av byte av vägtrummor. (ab)