DELA

Jomalastyret ändrade inte skattesatsen

Kommunstyrelsen föreslår att skattöret för 2009 blir oförändrat, det vill säga 17 procent. Jomalastyret vill inte heller ändra på kommunens fastighetsskatter.
Enligt kommunens beräkningar betyder kommunalskatten på invånarnas förvärvsinkomster drygt 9.300.000 euro nästa år.
Fullmäktige tar slutlig ställning till förslagen. (tt-s)