DELA

Jomalastyrelsen diskuterar arv

Frågan hur Jomala kommun skall använda danaarven efter Olof Bergman och Saima Dahlblom behandlas i kommunstyrelsen nästa vecka.
Arvet efter Bergman är värderat till strax över en miljon och består av mark, fastigheter, lösöre, aktier och kontanter medan arvet efter Dahlblom handlar om cirka 150.000 euro i kontanter. Från landskapets sida har man ställt villkoren att Jomala anlägger två naturreservat på de bergmanska markerna och att resten används för kulturella eller sociala ändamål.
– Förslaget är att cirka en tredjedel av Dahlbloms danaarv används för kulturella projekt och aktiviteter för de äldre i kommunen, säger kommunsekreterare Henrik Häggblom.
Resten av arvet och kontanta medel från Bergmans danaarv skall, enligt förslag, placeras i fonder för att kunna användas för framtida utbyggnader av skolor eller av barn- och äldreomsorgen i kommunen. (tt-s)