DELA

Jomalas inkomstskatt blir 17 procent

JOMALA. Kommunfullmäktige har fastställt inkomstskatten i kommunen 2014 till 17 procent, vilket även var kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigeledamot Carina Aaltonen, understödd av Maria Jonsson, föreslog en höjning av inkomstskatten med 0,25 procentenheter till 17,25 procent, men hennes förslag förlorade med rösterna 3 mot 14.
En inkomstskatt på 17 procent ger Jomala drygt 13,5 miljoner i skatteinkomster 2014.
Fullmäktige beslöt vidare att fastighetsskatterna fastställs oförändrade jämfört med 2013. Det innebär att den allmänna fastighetsskatten blir 0,50 procent, ingen fastighetsskatt uppbärs för byggnader som används som stadigvarande bostäder och fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader blir 0,90 procent. För obebyggda byggplatser uppbärs fastighetsskatt på 1 procent, för kraftverk uppbärs fastighetsskatt på 0,40 procent och för allmännyttiga samfund uppbärs ingen fastighetsskatt.
Hundskatt uppbärs inte i Jomala 2014. (ml)