DELA

Jomalas el blir grön

JOMALA. All verksamhet inom Jomala kommun drivs i framtiden med grön el. Det har kommunstyrelsen beslutat med anledning av ett initiativ i frågan med Simon Holmström som förste undertecknare.
Byggnadstekniska nämnden, som har behandlat ärendet, har räknat ut att det kostar cirka 500 euro mera per år att bara använda grön el. Redan nu är hälften av den energi som kommunen köper förnyelsebar.
Dessutom beslöt Jomalastyrelsen att uppmana de kommunalt ägda bolagen att också de övergå till grön el. (tt-s)