DELA

Jomalaöjen nytt naturreservat

Jomala kommun har inget att invända mot landskapets beslut att inrätta ett nytt naturreservat på Jomalaöjen. Kommunstyrelsen beslöt i tisdags att förorda beslutet.
Jomalaöjen, som ligger i Jomala by, är cirka 16 hektar och ägs av landskapet. Reservatet inrättas för att skydda både landskapsbilden och växt- och djurlivet i området. (tt-s)