DELA

Jomalanämnd kämpar för kultursekreteraren

– Tjänsten som kultursekreterare ska vara kvar.
Det anser biblioteks- och kulturnämnden i Jomala i sitt utlåtande om förslaget att dra in tjänsten för att spara pengar.
Nämnden motiverar sin åsikt bland annat med att det kulturpolitiska program som kommunen har antagit inte kan förverkligas utan en kultursekreterare och att programmet i så fall måste skrivas om helt. Nämnden varnar också för att det får praktiska konsekvenser för Jomalaborna då allt kulturarbete utom biblioteksverksamheten dras in.
– Sårbara grupper som barn och ungdom, låginkomsttagare, arbetslösa, äldre och handikappade, barnfamiljer, ensamstående och invandrare drabbas då möjligheten till kostnadsfri gemenskap i kulturlivet försvinner. I förlängningen kan detta med all sannolikhet leda till ökade sociala kostnader för kommunen, varvid inbesparingen av kultursekreterarens lönekostnad blir en extra utgift för kommunen på andra enheter, skriver nämnden.
Kommunstyrelsen behandlar utlåtandet på sitt möte på måndag. (tt-s)