DELA

Jomalakaplan går i pension i höst

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Jomala församling Bertil Erickson upphör i september på grund av egen uppsägning.
Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.
Bertil Erickson, 66, går i pension i höst. Han är nu sjukskriven till april efter en operation men räknar med att återgå i arbete efter det.
Bertil Erickson installerades i Jomala församling 2011. Före det var han kyrkoherde i Brändö-Kumlinge. (pd)