DELA

Jomalaförskola brandförbättras

Förskolan i Diamanten, det vill säga Sviby gamla skola, har inte kunnat använda byggnadens övre våning eftersom den inte uppfyller kraven på brandsäkerhet.

Centern i Jomala lämnade i fullmäktige i tisdags in en motion med uppmaning till förvaltningen att åtgärda problemen så att verksamheten kan återgå till det normala.

Enligt kommundirektör John Eriksson kommer frågan att tas upp i samband med att budgeten för nästa år behandlas. (tt-s)